Yönetim Sistemimiz

Yönetim anlayışını, sürekli gelişme felsefesini, yönetimlerini ve sistemlerini tüm süreçlerde ISO 9001, ISO 22000:2018 YÖNETİM SİSTEMİ ’ne uygun hale getirmek ve etkinliğini sürekli iyileştirmek, tüm personele özümsetmek ve bu doğrultuda pazar payını, karlılığını, rekabet gücünü, risk kontrolünü artırmaktır.

 Yönetim kadromuz ve deneyimli personelimizle, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini ISO 9001, ISO 22000:2018 Yönetim sistemi şartlarına uygun olarak karşılanır.

Yasal yükümlülüklerimize, yürürlülükteki ISO 9001, ISO 22000:2018 mevzuatlarına ve üyesi olduğumuz kuruluşların ve müşterilerimizle yapılan anlaşma şartlarına uyulur.

 Müşterilerimize ve çalışanlarımıza tüketilmek üzere sunulan gıdaların güvenirliğini sürekli kontrol altında tutarak lezzet ve kalite dengesini güvenli gıda ile bağdaştırmak üzere, kurmuş olduğumuz ISO 22000:2018 Sistemimizi tüm kuralları ile uygular ve etkinliğini sürekli olarak iyileştirmek üzere çalışılır.

Çalışan personel, mevcut ISO 22000:2018 Sistemi uygulamalarına riayet ederek Ürün Güvenliği Politikamızın uygulanmasında bizzat görev alır ve son ürünlerimizin politikamızla uyumlu olması amacı ile Yönetim ile birlikte çalışılır.

Sertifikalarımızı görüntülemek için tıklayınız.