Ağustos 21, 2021

Ankara toplu yemek firmalarında Gıda güvenliği ve Yapay zekâ

Ankara toplu yemek firmaları sektöründe “Gıda işleme” ve “Güvenilir Gıda” sorumluluğu çok yüksek olan ve mutlaka etik ilkeler çerçevesinde çalışılması ve planlanması gereken önemli bir konudur. Catering firmaları hammaddeden işlemeye kadar ürün bazında farklı ekipman ve iş gücünü içermektedir. Yemek firmaları hammadde üretimi, hammaddenin işlenmesi ve lojistik alanlarında üç temel alt sektörden oluşmaktadır.

Yemek firmalarında üretilen ürün gönderilmeye hazır olduğunda ürünün kalitesi kontrol edilir, gönderilmeye hazır olup olmadığına karar verilir. Ancak, birçok gıda işleme ünitesinde, bu işlemler yapay zeka tarafından otomatikleştirilmektedir. Yemek firmalarında gıda güvenliği konusundaki tüm paydaşların gıda güvenliği için karar vermesi, üreticilerden tüketiciye tüm aktörlere kadar bilgi gereklidir.

Ankara toplu yemek firmaları bu durum artan karmaşıklığına rağmen dijital teknolojiler, gıda zinciri boyunca ve çevresinde neredeyse sınırsız sayıda noktadan eşi görülmemiş miktarda veri toplanmasına izin vermektedir. Elde edilen büyük miktardaki verilerin analizi, büyük miktarda yatırım gerektirmektedir. Fakat daha küçük izole edilmiş veri setlerinin analizini takiben, daha önce mümkün olmayan gıda güvenliği, halk sağlığı ve ticareti için geçerli olan eşsiz görüşler ve bilgiler sağlanabilir.

Ankara toplu yemek firmaları

Gıda kaynaklı tehlikelerin ortaya çıkmasına ve bulaşmasına katkıda bulunan faktörlerin daha iyi anlaşılması, yeni ve daha etkili risk azaltma müdahalelerinin geliştirilmesine olanak sağlar. Yapay zeka ve makine öğrenme programları ayrıca gıda üretim sistemlerinde ve özellikle gıda güvenliği riskinin değerlendirilmesi ve yönetiminde genişleyen uygulama bulmaktadır.

Ankara yemek firmalarında dijitalleşmenin genel olarak topluma ve özellikle de gıda sistemlerine en görünür etkisi, bilgi alışverişinde yatmaktadır. Yemek firmalarında gıda ve tarım ürünlerinin sınır ötesi dolaşımının verimliliğini arttırmanın yanı sıra dolandırıcılık fırsatlarını da azaltmanın bir yolu olarak e-sertifikasyona küresel olarak ilgi artmaktadır.

Yapay zeka ile gelişen dijital teknolojilerinin, tedarik zincirleri boyunca gıda ve gıda bileşenleri bilgilerinin iletimini geliştirmesi beklenmektedir. E-ticaret, gıda pazarlanma şeklini değiştirmektedir. Ayrıca, iletişim devrimi, gerçek zamanlı bilgilerin hazır olması ve bazı durumlarda gıdaların güvenliği ve kalitesi hakkındaki yanlış bilgiler yoluyla tüketicilerin tutumlarını doğrudan etkilemektedir.

Dijital bilgilerin paylaşılması, gıda zincirinin tüm aşamalarında aktörler arasında yeni bir hesap verebilirlik sunacak, ticari ortaklar ile tüketiciler arasında güveni artıracaktır. Ancak, dijital teknolojilerin benimsenmesi, aynı zamanda ele alınması gereken veri mülkiyeti, kullanım, gizlilik, paylaşım ve şeffaflık ile ilgili soruları da gündeme getirmektedir.

Zeynem Catering

Bültenimize Abone Olun